GUM 678

Pozdravljen/a!

Ponedeljek, 1. 6. in torek, 2. 6

 Dokončaj delo na domu, ki ga do sedaj še nisi opravil!

 Ob prihodu v šolo bom preverila urejenost zvezkov in vse potrebne zapise!

 Se vidimo v naslednjih dneh.

 Marinka Istenič