Oddelčna 9.r

  1.  Vsako leto na valeti podelimo naziv kulturnika generacije. Že nekaj let izbor poteka tako, da učenci, ki ste uspešni na kulturnem področju, izpolnite vprašalnik, kjer vnesete svoje dosežke na področju kulture. Kulturno umetniški aktiv na podlagi izpolnjenih vprašalnikov potem odloči o tem, kdo bo dobil naziv kulturnice oz kulturnika generacije.
  2. Fotografija iz razredne ure 9.a: