8. razred

Od 9. 11. – 13. 11.

PREDMET VSEBINA: kaj in kako delamo 
SLJ V tem tednu bomo spoznali, kaj je intervju, kaj iz njega izvemo in kako ga tvorimo. Spoznali bomo tudi  razlike med umetnostnim in neumetnostnim besedilom.  
 Vabim vas k samostojnemu reševanju vaj v DZ 1. del, poglavje 4:  Sprašujem in raziskujem. Samostojno rešuj vaje na straneh 56 – 62, do naloge 15.  V videoklicu MS Teams se dogovarjamo o nadaljnjem delu.
MAT Množenje in deljenje v množici racionalnih števil ter reševanje izrazov z vsemi štirimi računskimi operacijami (dve video uri, samostojno delo iz učbenika ter dodeljena naloga v Teamsih)
TJA Adjectives describing personality; Asking for a description – UČ str.30, 31. Več o tem med videoklicema in na MST.
GEO Severna Afrika- SDZ 19-25, video srečanje in naloga v Teamsih
ZGO


 8. c: Izumi in znanstveni dosežki v renesansi (MST),- Humanizem in renesansa na Slovenskem (samostojno delo)
8.a in 8.b: Preverjanje in utrjevanje znanja-Odkritja (samostojno delo)-Humanizem in renesansa, umetnost (MST)
GUM  Klasicizem (uvod)
DKE Sodna veja oblasti (MST)
LUM Naredijo vajo o vrednostnem barvnem nasprotju in oddajo izdelek v MST, kjer dobijo povratno informacijo.
TIT Površinska zaščita kovin. Več na video konferencah v MS Teams za posamezne oddelke. Odaja zapiskov in navodila za delo: Jolanda Vesel – Arnesova spletna učilnica, Elizabeta Žabkar – pregleda zvezke, ko se vrnemo v šolo.
BIO Novo poglavje odraščanje, fantje odraščajo, učbenik str.: 32 in 33. Samostojno delo z učbenikom in ena ura predavanja v živo preko MS Teams.
KEM Uvod v novo poglavje Atom in periodni sistem elementov preko MSTeams,  Zgradba atoma U st. 25-29
FIZ Obravnava nove snovi, utrjevanje. Pregled kviza o enakomernem gibanju.
 ŠPOVzdržljivostni tek v naravi, video srečanje po urniku in naloga v Teamsu
IZBIRNI PREDMET VSEBINA: kaj in kako delamo 
ŠZZ Pohodništvo v domačem kraju – navodila v Teamsu, videosrečanje po urniku
NI2 Ponovitev poklicev , novo – mein Haus na video srečanju
OGULadjica iz stiropora – zarisovanje lopatic na folijo iz PVC-ja. Več na video konferenci v MS teams-ih.
FI2 Ponovimo. Faire vs jouer. Športi. Inštrumenti. Več o tem v videoklicu in MST.
LPL Tango-ljudski ples?
FIJ Cilji in sredstva – cilj posvečuje sredstva (MST)
MME Srečanje prek MS Teams, kjer bomo spoznali oblikovanje celic v programu Excel.
FVZ Samostojni ogled videa, analiza in komentar na videoklicu.