7. razred

Od 9. 11. – 13. 11.

PREDMET VSEBINA: kaj in kako delamo 
SLJ  Delovni zvezek, 1. del : SRCE MI JE PADLO V HLAČE, str. 61
– besedilo v 2. vaji – samostojno delo po navodilu v Teamsih
– vrste besedil – video srečanje- besedoslovje (sopomenke, podpomenke, nadpomenke, besedne družine) – video srečanje- utrjevanje in zapis v zvezek – samostojno delo (po navodilih v Teamsih in na video srečanjih)
MAT 1.   video srečanje – ULOMKI IN DECIMALNA ŠTEVILA
1.   samostojno delo U str.47/ 1., 2.b, 3.b, 4.b,5.b, 8.b 2.   video srečanje – UREJANJE ULOMKOV PO VELIKOSTI 2.   samostojno delo U str. 50 / 1., 2.    str. 51/ 3., 4., 5.a, 6., 7., 8., 9.  ALI * (za učence, ki imajo radi izzive) str. 50/ 1.b,2.b,  str. 51/ 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13
TJA Stopnjevanje večzložnih pridevnikov in nepravilno stopnjevanje. Več o tem med videoklicema in na MST.
GEO Južna Evropa- SDZ 19-25- video srečanje in naloga v Teamsih
ZGO 7. a in 7. d: Družbena ureditev prvih civilizacij (MST),- Arhitektura in znanost prvih civilizacij (samostojno delo).
7.b in 7.c: Ponovitev prazgodovine (samostojno delo).-Prve civilizacije, Egipt in družbena ureditev Egipta (MST).
NAR Učenci predstavijo modele celic za oceno- živalsko, rastlinsko, glivno ali bakterijsko. Kriterije ocenjevanja že imajo. Razdeljeni bodo v skupine. Skupine bodo objavljene v MS Teams med objavami.
GUM Začetki glasbe
LUM Srečanje preko MST, pregled oddanih izdelkov o vrstah kompozicij, evalvacija ter napotki za samostojno delo za naprej.
TIT Umetne snovi – delitev umetnih snovi, najpogostejše umetne snovi in lastnosti umetnih snovi. Več na video konferencah v MS Teams za posamezne oddelke. Odaja zapiskov in navodila za delo: Jolanda Vesel – Arnesova spletna učilnica, Elizabeta Žabkar – pregleda zvezke, ko se vrnemo v šolo.
DKE  7. d: Stereotip, predsodek, diskriminacija (MST)7.a,b,c: EMŠO in Sprejemanje različnosti (MST)
 ŠPO Vzdržljivostni tek v naravi, video srečanje po urniku in naloga v Teamsu
IZBIRNI PREDMET VSEBINA: kaj in kako delamo 
FVZSamostojni ogled videa, analiza in komentar na videoklicu.
ORGSrečanje v živo v MS Teams, dodelitev 14 dnevne naloge v MST (spoznavanje živalskih vrst v gozdnih tleh). 
UBESrečanje preko MS Teams, kjer se bomo naučili uporabe odstavkov v programu Word.
NI1Srečanje preko MS teams in ena ura samostojnega dela. Ponovimo to sem jaz – povedi z glagolom biti in imeti, ter števila do 100.
PLEKaj je tango?-splošno
ŠSPPohodništvo v domačem kraju – navodila v Teamsu, videosrečanje po urniku
SLZObravnava nove snovi – Zemlja
 FI 1
Ponovimo. Jaz. Števila od 70 do 100. Več o tem v videoklicu in MST.