6. razred

Od 9. 11. – 13. 11.

PREDMET VSEBINA: kaj in kako delamo 
SLJ Slovenska ljudska: Desetnica (samostojno delo). Ponavljanje in utrjevanje znanja (samostojno delo). Preverjanje vsebine prebrane knjige za domače branje (video srečanje). Oton Župančič: Barčica (video srečanje).
MAT Pri urah v živo bomo ponavljali snov za nazaj in spoznali, kaj so izjave in izjavne oblike. Doma učenci rešijo Špela se preizkusi in rešijo nalogo o izjavah (oboje oddajo v MS Teams  pod dodeljene naloge).
TJA UČ str.23,24 Ponovitev množine samostalnikov ter vprašalnic preko MS teams
Naredijo tabelski zapis vprašalnic
DZ  str.10-13 Rešujejo samostojno
GEO  6.d- Oblika in zgradba Zemlje- SDZ- 26, 27- video srečanje
ZGO Začetki štetja let različnih ljudstev in določanje tisočletij, stoletij in desetletij, SDZ 14 in 15
NAR Rastlinski organi- korenina. Naloge, vrste in zgradba korenin. Navodila preko MS Teams.  Naredijo tabelski zapis. Opazujejo vzdolžni in prečni prerez korenja in ga skicirajo.
GUM  Vokalna glasba
LUM Dokončajo osnutek za linorez in oddajo izdelek v MST, kjer dobijo povratno informacijo.
TIT  Ura v živo: Zgradba lesa, dobre in slabe lastnosti naravnega lesa.   Sami: V MS Teams navodila za ogled videa o sečnji lesa. Slike zapiskov oddate gospe Jolandi v Arnesovo spletno učilnico. Gospa Beti pregleda zvezke, ko se vrnemo v šolo.
GOS Prehranski semafor. Navodila preko MS Teams. Izdelajo svoj žepni semafor. Tri embalaže živil popišejo in prilepijo v zvezek.
NTEIzdelava izdelka iz papirja. Navodila v MST.
 ŠPOVzdržljivostni tek v naravi, video srečanje po urniku in naloga v Teamsu
 RAČ  Nadaljevanje vaj v tečajih Code. Navodila v MST.