8. razred

MAJ

8.a 8.b

8.c

25.05.   Dopolnilni pouk TJA 11.15-12.50 Dopolnilni pouk TJA  11.15-12.50
26.05.

konzultacija KEM – 9:00-10:30

Nemščina izbirni 11.00-11.30

konzultacija KEM – 9:00-10:30

Nemščina izbirni 11.00-11.30

konzultacija KEM – 9:00-10:30

Nemščina izbirni 11.00-11.30

27.05.

 

SLJ 8/2 12.00-12.45

MS teams učna ura 10.00 -12.30 3. in 4 sk. v manjših skupinah

 MS teams učna ura 10.00 -12.30 3. in 4 sk. v manjših skupinah

SLJ 8/2 12.00-12.45

28.05. MAT ocenjevanje 10.00-11.00 MAT ocenjevanje 10.00-11.00 MAT ocenjevanje 10.00-11.00
29.05. PLES – LPL – zadnji rok za oddajo seminarskih nalog PLES – LPL – zadnji rok za oddajo seminarskih nalog PLES – LPL – zadnji rok za oddajo seminarskih nalog