9. razred

MAJ

9.a 9.b

9.c

18.05.

LUM- pošljejo fotografije izdelkov, ocenjevanje

MAT- dopolnilni 11.00-12.00

10.00-10.45 TJA DOP (3. in 4.skupina)

10.00-10.45 TJA  DOP (3.in 4.skupina)

LUM- pošljejo fotografije izdelkov, ocenjevanje

MAT- dopolnilni 11.00-12.00

10.00-10.45 TJA DOP (3. in 4. skupina)

LUM- pošljejo fotografije izdelkov, ocenjevanje

MAT- dopolnilni 11.00-12.00

19.05.

razredna 9.a 11.oo – 12.oo

ND in KD – Biodiverziteta in grad Hasberg

ND in KD – Biodiverziteta in grad Hasberg ND in KD – Biodiverziteta in grad Hasberg
20.05.

FIZ – dodatna razlaga 9.r od 10.oo – 11.oo

MAT- dopolnilni (za popravljalce) 11.00-12.00

Utrjevanje znanja kviz KEM – 12:00 – 13:00, konzultacija 13:00-14:00

 FIZ – dodatna razlaga 9.r od 10.oo – 11.oo

MAT- dopolnilni (za popravljalce) 11.00-12.00

Utrjevanje znanja kviz KEM – 12:00 – 13:00, konzultacija 13:00-14:00

 FIZ – dodatna razlaga 9.r od 10.oo – 11.oo

MAT- dopolnilni (za popravljalce) 11.00-12.00

Utrjevanje znanja kviz KEM – 12:00 – 13:00, konzultacija 13:00-14:00

21.05.   ND in KD – Biodiverziteta in grad Hasberg   ND in KD – Biodiverziteta in grad Hasberg   ND in KD – Biodiverziteta in grad Hasberg
22.05. GEO PREVERJANJE KVIZ OD 9.30 DO 10.15 GEO PREVERJANJE KVIZ OD 9.30. DO 10.15 GEO PREVERJANJE KVIZ OD 9.30. DO 10.15