9. razred

od 9. 11. – 13. 11.

PREDMET VSEBINA: kaj in kako delamo 
SLJ Enota 5; pravilna raba vejice – zaključimo enoto (DZ, strani 65 -69)
MAT Enačbe, razcepne enačbe in enačbe z ulomki (dve video uri, samostojno reševanje primerov ter dodeljena naloga v MS Teams).
TJA Fears and fantasies; used to (Učb., str 30, 31; DZ, str. 20, 21)
GEO  Vrste in dejavniki površja Slovenije- učb. 18, 19, video srečanje in naloga v Teamsih
ZGO Fronte prve sv. vojne, Prelomno leto 1917, Oktobrska revolucija in vstop ZDA v vojno (Učb. str. 15-21)
GUM  Impresionizem
LUM Srečanje preko MST, pregled oddanih izdelkov o barvni perspektivi, evalvacija ter napotki za samostojno delo za naprej.
BIO Pregled in ocenjevanje 3D modelov in znanja o mitozi in mejozi. Ena ura v živo preko MS Teams in druga ura bo namenjena ocenjevanju znanja s pomočjo kviza. 
KEM Nevtralizacija v vsakdanjem življenju preko MST, Drugi načini nastanka soli e-kemija in samostojno delo
FIZ Pot pri enakomerno pospešenem gibanju, padanje. Obravnava nove snovi in računske vaje.
 ŠPOVzdržljivostni tek v naravi, video srečanje po urniku in naloga v Teamsu
IZBIRNI PREDMET VSEBINA: kaj in kako delamo 
FVZ Samostojni ogled videa, analiza in komentar na videoklicu.
ROM Srečanje preko MS Teams, kjer se bomo posvetili vključenaju hiperpovezav v spletno stran.
KEŽ Srečanje v MS Teams, preprosto eksperimentiranje v domačem okolju. 
IŠPPohodništvo v domačem kraju – navodila v Teamsu, videosrečanje po urniku
SDP Coronski-solo tango
NI3 onovitev Perfekta uč. str. 20 -in str. 22 video srečanje
LS3 Srečanje preko MST, napotki za likovno nalogo.
 OGKKratko video srečanje, da se pogovorimo, ali imate doma možnost praktičnega dela.