7. razred

MAJ

7.a 7.b

7.c

25.05.

10.15-11.00 FI jitsi učna ura

Ustno ocenjevanje posamezni učenec nemščina ob 13.00

10.15-11.00 FI jitsi učna ura

Mat – dopolnilni pouk ob 11. 15, MVP1

 10.15-11.00 FI jitsi učna ura

Mat – dopolnilni pouk ob 11. 15, MVP1

26.05.

NAR POPRAVLJANJE NEGATIVNIH OCEN ob 10.30h, v šoli

Nemščina  10.00 – 10.30 MS teams učna ura

NAR DOPOLNILNI POUK ob 10.30, v šoli

Nemščina  10.00 – 10.30 MS teams učna ura

Nemščina  10.00 – 10.30 MS teams učna ura
27.05. TJA  OCENJEVANJE 10.30-11.45    
28.05.

9.00 FI jitsi učna ura

MAT – popravljanje negativnih ocen, ob 10. 20, UČ. 31,32

9.00 FI jitsi učna ura

MAT – popravljanje negativnih ocen, ob 10. 20, UČ. 31,32

9.00 FI jitsi učna ura

MAT – popravljanje negativnih ocen, ob 10. 20, UČ. 31,32

29.05.

TJA-popravljanje negativnih ocen (posamezniki)

PLES – zadnji rok za oddajo seminarskih nalog

 PLES – zadnji rok za oddajo seminarskih nalog

TJA-popravljanje negativnih ocen (posamezniki)

PLES – zadnji rok za oddajo seminarskih nalog