5. razred

Od 9. 11. – 13. 11.

PREDMET VSEBINA: kaj in kako delamo 
SLJ Kaj so glasovi in kaj so črke, Katere vrsti glasov poznamo,  M. Dekleva: Magnetni deček 
MAT Dolžinske enote, Geometrija: ravnina, točka in daljica,  Seštevanje in odštevanje daljic
TJA My day – govorna vaja,  The zoo – učbenik str. 28 in 29  Več o tem med videoklicema in na MST.
DRURelief (nadmorska in relativna višina)  
NIT Pot vode skozi rastlino, Živa bitja in Sonce,  Fotosinteza  
GOS Tudi nesreče se dogajajo
GUM  Zapisovanje glasbe (utrjevanje) Urejanje notnih vrednosti – utrjevanje
LUM Izdelava lutke iz odpadnega materiala  
ŠPOHoja in tek v naravi, Poligon  
 NTE Izdelava izdelka iz papirja. Navodila v MST.
 RAČ Nadaljevanje vaj v tečajih Code. Navodila v MST.