Laze 3. in 4. razred

Od 9. 11. – 13. 9.

PREDMET VSEBINA: kaj in kako delamo 
SLJ SLJ 4: Naše mesto in O dečku, ki je jezdil ograje, Leopold Suhodolčan; Pripovedne, vprašalne in vzklične povedi; Opis živali

SLJ 3: Pravljica: JANKO IN METKA; RAZVOJ KOLESA –  iskanje podatkov, branje in razčlenjevanje neumetnostnega besedila;  NINA BO DOBILA PSIČKA – velika začetnica v lastnih imenih bitij in na začetku povedi;  DOMAČA RACA – poslušanje in razčlenjevanje posnetega neumetnostnega besedila;  Pesem: Popotnika    
MAT MAT 3: Neznani člen; Iščem prvi seštevanec; Iščem prvi in drugi seštevanec; Iščem odštevanec: Iščem zmanjševanecMAT 4: Pravokotnica in sečnica; Pravokotna lega premic; Poltrak; Utrjevanje znanja; Modre naloge
TJA 3. razred: ponovitev poimenovanj za glasbila in živali. Poslušanje in obnova zgodbe: »The ZOO,« samostojno reševanje učnega lista in interaktivnih vaj na spletu (živali).4. razred: ponovitev poimenovanj za šolske potrebščine in igrače. Ponovitev pridevnikov in spoznavanje poimenovanj za različne like. DZ str. 29-31 (samostojno reševanje).
SPOOd spočetja do rojstva
GUM GUM 3: Pesem: BRUM BRUM BRUM – ostinato; Pesem: MARMELADA
GUM 4: Ustvarjamo glasbo
LUM LUM 3: Slikanje: primarne, sekundarne in terciarne barve – tihožitje
LUM 4: Slikanje: enakomerno razporejanje oblik
 NIT

DRU
Snovi

Beremo in rišemo zemljevide: Orientacija