kem9-3t

Pozdravljen.

Si v prejšnjem tednu prišel/a do zastavljenega cilja? V kolikor imaš kakršnokoli vprašanje vezano na kemijo, se lahko v četrtek med 9:00 in 10:00 oglasiš na povezavi: https://meet.jit.si/ , z geslom: ogljikovodiki. Ura je namenjena dopolnilnemu pouku.

V predhodnem tednu ste predelali uvod v karboksilne kisline. Ugotovili ste, da:

  • so karboksilne kisline organske spojine, ki vsebujejo eno ali več karboskilnih skupin –COOH,
  • aciklične karboksilne kisline imenujemo tako da imenu osnovnega ogljikovodika dodamo končnico -ojska kislina,
  • so  bolj polarne karboksilne kisline s krajšo verigo ogljikovih atomov,
  • ocetnokislinske bakterije ob prisotnosti kisika pretvorijo etanol v etanojsko kislino

V tem tednu boste spoznali kislost karboksilnih kislin ter njeno nevtralizacijo in naredili uvod v estre. Naredi si izpiske iz vsebine, ki je na povezavi: Kislost kar. kislin/nevtralizacija, in estri.