MAT 6.a,b,c,d 3t

PONEDELJEK, 6. 4. 2020

V zvezku imaš prilepljeni dve enoti za merjenje ploščine – kvadratni centimeter ( cm2) in kvadratni decimeter (dm2). Če imate veliko reklamnega papirja, si izdelaj še večjo enoto za merjenje ploščine, to je kvadratni meter (m2). Na tla položi toliko papirja, da oblikuješ kvadrat s stranico 1 meter. Papir zlepi med seboj s pomočjo selotejpa. Koliko takih kvadratov potrebuješ, da prekriješ svojo sobo?

V zvezku imaš naslov Ploščinske enote in pod naslovom prilepljeni ploskvi cm2 in dm2. Če tega še nisi naredil stori sedaj.

Premisli in v zvezek zapiši odgovora v celem stavku.

Koliko cm2 potrebuješ, če želiš prekriti ploskev dm2 ?

Koliko dm2 potrebuješ, če želiš prekriti ploskev m2 ?

V zvezek preriši naslednjo tabelo:

V tabeli si opazil novi enoti za ploščino ar (a) in hektar (ha).

Prepiši v zvezek in reši:

1km2 =________ ha =____________a =____________m2

1ha =____________ a = ____________m2= ___________dm2

1a = ______________m2 =_____________dm2 = _____________cm2

1 m2 = ______________dm2 = _____________cm2 =____________mm2

350 dm2 = ____________m2     14a = _________ha   0,6 km2 = ____________m2

TOREK, 7. 4. 2020

Včeraj si razmišljal, s kolikimi m2 bi prekril tla svoje sobe. Koliko m2 parketa morajo kupiti Novakovi za Janezovo sobo, če je dolga 4 m in široka 3 m?

Koliko bodo plačali za parket, če stane 23,70 €/ m2 ( preberemo 23,70 evrov za kvadratni meter). Rešuj v zvezek.

Rešuj v zvezek /U st. 149/ 1., 2., 5., 8., 9.

 

ČETRTEK, 9. 4. 2020

V zvezek prepiši naslov iz učbenika st.151.

Prepiši tudi, kaj boš danes izvedel. Preberi besedilo in oglej si skice do rešenih primerov.

Ko prebereš do spodnje slike, prepiši besedilo in skice v zvezek( poišči v učbeniku).

V zvezek nariši pravokotnik s stranicami a= 6, 5 cm, b= 3 cm.

Izpiši podatke za pravokotnik, nariši skico, nato pa izračunaj ploščino.

Primer, kako bomo letos reševali podobne naloge :

PRAVOKOTNIK                

a= 6,5 cm                                                                p= a ∙ b

b= 3 cm                                                                   p= 6,5∙3 cm2

p=                                                                           p= 19,5 cm2

skica:

Domača naloga U st.153/ 2., 3.

PETEK, 10. 4. 2020

Reševal boš naloge iz učbenika st. 154/5., 6., 12.

Učenci, ki bi radi izzive, rešite namesto nalog 5.in 6. nalogi 10. in 11.