mat8r – 3. teden

Matematika 8. r. – vse skupine – 6.  – 10. april

DOLŽINA KROŽNEGA LOKA

Oglej si primer o vozičku Rokovega deda na strani 165 v učbeniku. Reši nalogo, ki so jo dobil v razmislek prejšnji teden (Kako bi izračunal dolžino posameznega dela krožnice, to je dolžino krožnega loka nad kotom 120°?).

V zvezek prepiši tabelo, ki govori o izračunu dolžine krožnega loka. Sedaj ti je že jasno, da je dolžina krožnega loka na dani krožnici, odvisna od pripadajočega središčnega kota, ki mu lok pripada.

Izpiši si pravilo in obrazec za izračun dolžine krožnega loka (učbenik, str. 165, čisto spodaj – v okvirčku).

Na naslednji strani (učbenik str. 166) si oglej, kako iz danega obrazca izračunamo drugi dve naznani količini – polmer kroga ali središčni kot. Na isti strani imaš tri rešene primere nalog, ko jih temeljito preučiš, lahko pričneš s samostojnim reševanjem nalog na strani 167.

Do naslednjega tedna reši naloge učbenik str. 167/1-7, in vsaj eno izmed nalog 8-11. Če imaš pri reševanju težave, kontaktiraj svojo učiteljico matematike na elektronsko pošto:

antonija.peteh@guest.arnes.si       in         mojcababic33@gmail.com