slj7a-3t

SLOVENŠČINA – 7. a, 6. 4 – 10. 4.
Neumetnostna besedila in jezik
Pozdravljeni,
zelo ste me razveselili s poslanimi besedili! Vaša domišljija nima meja, ustvarjajte še naprej. Dobila sem 6 besedil, pričakujem, da vsak napiše vsaj eno, lahko pa tudi več.
Prvi delovni zvezek smo torej rešili – vse naloge, ki jih morda še niste opravili, vam bodo pomagale pri utrjevanju znanja, zato jih ne izpuščajte.
V tem tednu boste samostojno reševali poglavje 9: Našli so skupni jezik v 2. delu delovnega zvezka. Spoznali boste, kako lahko s pogovorom uskladimo različna mnenja.
Rešujete naloge od strani 6 do 11, svoje rešitve preverite po ustaljenem načinu.
Izziv tedna: Poznam in uporabim
Naloga 20. na strani 12 zahteva prilagoditev. Ker nismo v razredu, pogovora ne morete izpeljati s sošolko/sošolcem. K igri vlog povabite člane vaše družine: razdelite si vloge pogajalcev in opazovalcev in ugotovitve, kdo v družini ima najbolje razvite pogajalske spretnosti! Verjamem, da vas bo vaja razvedrila in nasmejala.
O vsem mi lahko poročate na moj e-naslov.
sergeja.sorli@guest.arnes.si
Želim vam uspešno in zabavno delo.
Sergeja Šorli