slj9-3-3t

SLOVENŠČINA , 9. C/3; 7. 4. – 10. 4. 2020

 Dober dan, učenke in učenci!

 

Letos mineva natanko 100 let od požiga slovenskega Narodnega doma v Trstu. Priča tega nezaslišanega dejanja italijanskih fašistov se še vedno z grozo spominja tega dne. Takrat je bil star sedem let. Za roko se je držal svoje mame in oba sta nemo strmela v ogenj, ki je razžaril nebo nad Trstom. Slovenski pisatelj Boris Pahor bo letos dopolnil 107 let. Še vedno živi v Trstu in še vedno ustvarja.

 

Svet med obema svetovnima vojnama ni prizanašal Slovencem. Italijani so zavzeli precejšen del slovenskega narodnostnega ozemlja in na tem prostoru izvajali svojo raznarodovalno politiko. Uvajali so italijanščino kot uradni jezik, potujčevali so slovenska imena in priimke.

 

Medtem ko boste ta čas osvetlili tudi pri zgodovini in geografiji, ga bomo pri slovenščini povezali z branjem odlomka iz Bevkovega romana Kaplan Martin Čedermac.

 

Na zemljevidu Slovenije poišči zahodno državno mejo. Ugotovi lego Beneške Slovenije, krajev Gorica, Videm, Čedad in reke Soče.

 

V berilu »Novi svet iz besed 9« preberi na str. 104 – 107  odlomek iz Bevkovega romana Kaplan Martin Čedermac.

 

Po branju preberi razlago besed v okvirčku in ustno odgovori na vprašanja o razumevanju besedila, Dejavnosti po branju.

 

Na str. 104 preberi življenjepisne podatke o Francetu Bevku. Če želiš izvedeti več, poišči podatke v kateri njegovih knjig, če jih imaš doma, ali na spletu. Ti podatki bodo dobrodošli pri pisanju tvorbnega besedila (spisa) na to temo.

 

Nekaj napotkov pri pisanju spisa.

 

Razmisli o temi spisa.

Besedilo umesti v literarno obdobje. Predstavi avtorja romana in zgodovinski čas, v katerem živi in v katerem se zgodba tudi odvija.

Predstavi kraj, kjer zgodba poteka. Označi in opiši glavno književno osebo. Opiši stališči obeh sogovorcev, ju primerjaj in utemelji svoje mnenje o njunih stališčih.

V spisu razmisli tudi o današnji narodnostni in državni slovensko-italijanski meji ter vpetosti slovenskega jezika v evropski prostor. Napiši tudi svoj odnos do materinščine (o tem si moral razmišljati že pri obravnavi Prešernove Zdravljice). Razmisli, ali je jezik za obstoj naroda pomemben. Utemelji svoje mnenje.

 

Napiši zaokroženo besedilo v slovenskem knjižnem jeziku; členi ga na odstavke. Upoštevaj ustrezen slog in pravopis. Besedilo prepiši na računalnik, pisava CALIBRI, velikost črk 12, razmik 1,5, obojestranska poravnava.

 

Če se ti zdi pisanje spisa prezahtevno, zapiši povezano odgovore na vprašanja iz Dejavnosti po branju. Napiši na računalnik in upoštevaj zgoraj zapisano.

 

Besedilo mi pošljite do petka, 10. 4 2020, na elektronski naslov: hgmilena@g.mail.com

 

Predlagam še ogled odlomka Kaplana Martina Čedermaca na spodnji povezavi.


Kaplan Martin Čedermac – film 1972 (5.) – YouTube

Želim vam obilo navdiha pri pisanju in vesele praznične dni.

 

Milena Herblan Gostiša