geo 7a 5t

GEO 7. A PONOVITEV ZAHODNE EVROPE

Ker smo z značilnostmi Zahodne Evrope končali boš ta teden ponovil, kar smo se učili ko smo bili še v šoli ali si ugotovil sam. V zvezek zapiši naslov PONOVIMO in spodaj navodila. Točka 1. Reši nemo karto: imenuj države, vriši in imenuj glavna mesta, imenuj morja, zalive, prelive, imenuj reke Temzo, Ren, Seno, Loaro in Garono ter pobarvaj s svetlo rjavo barvo stara gorovja- Ardene, Škotsko višavje, Penine in Centralni masiv- karto izreži iz SDZ str. 151- spodnja leva karta. Točka 2. Naštej:a) kmetijske pridelke v Franciji, ,b) vrste obal, c)države, ki spadajo v Zah. Evropi v germansko jezikovno skupino in d) območja, kjer se je ohranil keltski jezik. Točka 3. Razloži: a) vpliv Severnoatlantskega morskega toka na podnebje, b) nastanek polderjev na Nizozemskem in c) zakaj države Zah. Evrope spadajo med gospodarsko bolj razvite. Fotkaj svoje delo in mi pošlji.

Tiste učence, ki se še niste odločili za obvezni izbirni predmet obveščam, da se lahko vpišete v geografski predmet in sicer ŽČZ ali Življenje človeka na Zemlji. Ure namenimo temu, da spoznavate življenje v različnih delih sveta- tropska, polarna, monsunska, gorata, puščavska območja, torej taka kot jih v naši deželi ni. Ogledamo si filme, izdelamo plakate, kamišibaj in teme vedno aktualiziramo- potres, koronavirus, požari, podnebne spremembe. Ob koncu šolskega leta nas pa čaka še enodnevna ekskurzija v Italijo, Avstrijo ali Hrvaško.