mat8-6t

Matematika 8. r. – vse skupine – 4.  – 8. maj

Preden začneš z delom, si v koledar zapiši dva pomembna datuma:
Petek, 22. maj 10.00-11.00 – preverjanje znanja
Četrtek, 28. maj 10.00-11.00 – ocenjevanje znanja
Preverjanje in ocenjevanje znanja bosta obsegala naslednje snovi: veččleniki (seštevanje/odštevanje veččlenikov, množenje dveh dvočlenikov, poenostavljanje izrazov, izpostavljanje skupnega faktorja), premo in obratno sorazmerje, obseg in ploščina kroga.

1. ura
PLOŠČINA KROŽNEGA KOLOBARJA
V učbeniku na strani 169, si preberi razlago o krožnem kolobarju in izpeljavo njegove ploščine. V zvezek si nariši krožni kolobar (r1 = 3 cm in r2 = 5 cm), izpiši definicijo krožnega kolobarja ter izpeljavo njegove ploščine. Obrazec za izračun ploščine krožnega kolobarja označi z rdečo barvo. Nato si oglej rešen primer (primer2) na strani 169, ga prepiši v zvezek in samostojno reši nalogo 6, na strani 170 ter naloge 11, 12 in 14 na strani 171.

2. – 3. ura
PLOŠČINA KROŽNEGA IZSEKA
Odpri učbenik na strani 172 in pozorno preberi celotno stran. V zvezek napiši naslov Ploščina krožnega izseka, prepiši celotno tabelo na strani 172 ter spodaj z rdečo barvo zapiši obrazec za izračun ploščine krožnega izseka. Oglej si rešen primer na strani 173 (primer1) ter rešena primera na strani 174 (primer2 in 3). Za vajo reši naloge 1, 2 in 3 (str. 174, 175), tisti boljši pa lahko rešite tudi nalogi 5 in 6 iz razdelka zmorem tudi to.

4. ura
UTRJEVANJE
Reši naloge v razdelku Špela se preizkusi na strani 176, slikaj svoje delo in ga pošlji najkasneje do ponedeljka, 11. maja, svoji učiteljici matematike na elektronski naslov:

antonija.peteh@guest.arnes.si       ali         mojcababic33@gmail.com