3tg

Načrtovanje dela po dnevih 3.r

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK

MAT

Prištevanje desetic (DZ, str. 36 + str. 35)

SLJ

Neumetnostno besedilo: Čemu moramo piti vodo

TJA

spodaj

SLJ

Besede z enakim pomenom

SLJ

Poslušanje: Šopek

SLJ

Slovenska ljudska: Rusica pregnala grdinico iz lisičje hišice

TJA

spodaj

SLJ

Slovnica: Od kod? Kje? Kam?

SLJ

Besede z nasprotnim pomenom

MAT

Seštevanje in odštevanje do 1000 (DZ, str. 40, 41)

SLJ

Slovenska ljudska: Rusica pregnala grdinico iz lisičje hišice

GUM

spodaj

MAT

Odštevanje desetic (DZ, str. 38)

MAT

Odštevanje desetic (DZ, str. 39)

SPO

Človeško telo

ŠPO

Naloge s kocko

MAT

Prištevanje desetic (DZ, str. 37)

SPO

Odpadki (Učbenik, str. 59, 60)

LUM

Marioneta

SPO

Človeško telo

DOP/DOD

Poštevanka, seštevanje, odštevanje

ŠPO

Vaje za športno vzgojni karton

GUM

spodaj

LUM

Marioneta

ŠPO

Vaje za športno vzgojni karton


5. 5.- TJA

6. 5.-TJA

5. 5. – GUM

6. 5. – GUM