slj6d

Pozdravljeni, učenke in učenci 6. d!

 

Upam, da ste preživeli prijetne dni in si nabrali novih moči za nadaljevanje pouka.

 

Tudi tokrat bomo delali »na daljavo«, to pomeni, da boste samostojno reševali naloge.

O čem se bomo učili ta teden? O vejici, ki jo že poznamo, in o števnikih.

 

Če vejico napišemo na napačno mesto, spremenimo pomen zapisa. Če jo izpustimo, pa bi jo morali zapisati, tudi tvegamo, da smo nerazumljeni. Da se nesporazumom ognemo, je najbolje, da vejico umestimo v besedilo, kamor sodi.

Vejica ni končno ločilo. Ko jo zapišemo, nadaljujemo z malo začetnico; seveda tedaj, ko sledijo občna imena. Lastna vedno pišemo z veliko začetnico. No, vse to ste se že naučili.

 

Kdaj zapišemo vejico? Preberi primere. Opazuj mesto zapisa vejice.

V puščici so barvice, radirka, nalivno pero, svinčnik in šilček.

Hej, pojdi na Snežnik! Da, to je moja knjiga.

Gospa, dežnik ste pozabili! Babica Veronika, mi prebereš pravljico?

»Veliko ste se že naučili,« je učiteljica pohvalila učence.

Učiteljica je pohvalila učence, da so se že veliko naučili.

Peter! Pridi na gledališke vaje. Peter, pridi na gledališke vaje.

Medtem ko ješ, ne govori. Lahko se pogovarjaš, a ne s polnimi usti.

France Prešeren, največji slovenski pesnik, se je rodil v Vrbi na Gorenjskem.

Povej, kje stoji vejica v zgornjih povedih. Morda tudi veš, zakaj prav tam?

Ko boš v višjih razredih, se boš učil o zloženih povedih in druge vrste posebnostih umestitve vejice, zato je to, kar si se naučil do zdaj, zaenkrat dovolj.

 

Odpri delovni zvezek »Slovenščina za vsak dan 6 – S PLUSOM«, 19. poglavje, str. 96 – 98: Gospa vejica, Vas smem vpisati?

 

Natančno preberi navodila nalog 1. – 5. in jih  po napotkih reši.

Ko končaš,  s pomočjo spletne povezave preveri svoje rešitve. Pravilne odgovore obkljukaj, napačne popravi, nepopolne dopolni.

 

Spletna povezava:

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=24271&file=1

 

 

 

Odpri delovni zvezek »Slovenščina za vsak dan 6 – S PLUSOM«, 20. poglavje, str. 99 – 106:

Iz 6. razreda je tekmovalo 6 učencev

V tem poglavju bomo razmišljali o števnikih. Izvedeli boste, s katerimi besedami števila poimenujemo in kako se po njih vprašamo; po katerih števnikih se vprašamo z vprašalnico koliko, kaj poimenujemo z njo, naučili se jih boste pisati s številko in z besedo; po katerih števnikih se vprašamo z vprašalnico kateri, kaj z njimi poimenujemo in kako jih zapišemo.

 

Primer.

Hodim v 6. (šesti) razred. Sedim v 3. (tretji) klopi. 

kateri razred hodim? V kateri klopi sedim?

Tako se vprašamo po vrstilnem števniku. Kadar ga zapišemo s številko, je zapis s piko; kadar pa z besedo, pišemo skupaj. PrimerŠtiristosedemindvajseti avto je peljal mimo.

 

Primer.

Stara sem 12 (dvanajst) let. Imam 4 (štiri) prijateljice.

Koliko sem stara? Koliko prijateljic imam?

Tako se vprašamo po glavnem števniku. Pišemo ga s številko brez pike ali z besedo. Primer. Oseminsedemdeset (78); devetindevetdeset (99),  sto (100), dvesto dvanajst (212); štiristo triintrideset (433), pet tisoč tristo šestinšestdeset (5366).

 

Izvedel si veliko podatkov, začni z reševanjem nalog.

»Slovenščina za vsak dan 6 – S PLUSOM«, 20. poglavje, str. 99 – 106:

Iz 6. razreda je tekmovalo 6 učencev

 

Navodila natančno preberi. Odgovor po premisleku zapiši. Piši čitljivo. Upoštevaj pravopis.

Svoje odgovore na spletnih Rešitvah preverjaj sproti, najbolje po dveh rešenih straneh. Obkljukaj pravilen zapis, nepopolnega dopolni, nepravilnega prečrtaj in napiši pravo rešitev. Za preverjanje izberi pisalo drugačne barve, spodaj pa napiši datum opravljenega dela.

 

Ko si končal z delom tega tedna, ponovi snov.

 

V času dela od doma ste se veliko naučili. To sem videla ob spremljanju vaših rešenih nalog, ki ste mi jih s pomočjo staršev ali pa celo sami pošiljali v vednost. Od zdaj mi namesto fotografiranih nalog s krajšim zapisom sporoči na že znani elektronski naslov: česa si se naučil, koliko časa si porabil, kako ti je delo teklo, kje si bil uspešen in kje morda negotov.

Veseli me, da ste delali dobro, odgovorno in zavzeto. Pohvaljeni učenke, učenci in vaši starši. 🙂

 

Nekateri  učenci se do dne, ko pišem ta navodila, niste oglasili, zato ne morem spremljati vašega dela. Pričakujem vaš odziv, če ste zdravi in imate možnost spletnega komuniciranja.

 

Ocene zadnjega pisnega ocenjevanja znanja so v spletni redovalnici, vabljeni, da jih pogledate.

 

Šolsko leto se počasi zaključuje. Delajte zbrano tudi v bodoče.

 

Želim vam prijetne majske dni!

Milena Herblan G.