4r

Načrtovanje dela po dnevih 4.r

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK

MAT

Deljenje štirimestnega števila z enomestnim (DZ, str 69, 70)

SLJ

Opis poklica (Učbenik, str. 68; DZ, str. 74, 75)

TJA

 

SLJ

Opis poklica (Učbenik, str. 68; DZ, str. 76, 77)

SLJ

Predstavitev poklica (DZ, str. 78, 79, 80)

SLJ

Pesmi mami, očetu, dedku in babici (Berilo, str. 50, 51)

TJA

 

DRU

Naravne sestavine pokrajine (Učbenik, str. 63, 64, 65)

DRU

Naselja v domači pokrajini (Učbenik, str. 66, 67)

MAT

Deljenje z večkratniki števila 10 (DZ, str. 76, 77)

SLJ

Pesmi mami, očetu, dedku in babici (Berilo, str. 50, 51)

GUM

 

MAT

Deljenje do 10000 (DZ, str. 73)

MAT

Deljenje z večkratniki števila 10 (DZ, str. 74, 75)

NIT

Človeško telo:

Kri (krvni obtok)

ŠPO

Vaje na prostem

MAT

Deljenje do 10000 (DZ, str. 71, 72)

NIT

Človeško telo:

Zrak (dihanje)

LUM

Arhitektura

NIT

Človeško telo:

Kri (krvni obtok)

DOP/DOD

Branje

ŠPO

Vaje na prostem

GUM

 

LUM

Arhitektura

ŠPO

Vaje na prostem

 

 

GUM LAZE 7. teden (1)

11.-15.5. 2020_REVISION_Laze (1)