kem8-7t

Pozdravljeni učenci,

danes, petek 15.5.2020, ob 13:00 imamo konzultacijo na temo kemija kviz. Dobrodošli na povezavi: https://meet.jit.si/, pod geslom: arterija. 

Kot dogovorjeno imamo v tem tednu preizkus znanja za oceno v obliki kviza.

Kdaj? V petek, 15.5.2020, od 9:00 – 9:45.

Geslo za vstop v kviz: KEMBIO2 (učenci 8. a. in 8. c), KEMBIO3 (učenci 8. b) in nato zapišeš svoj RAZRED, ime in priimek (OBVEZNO).

Kviz je obvezen za vse učence!

OPOZORILO: Kviz se piše 30 min. V kolikor imaš podaljšan čas pisanja, ga rešuješ 45 min.

Vsebina kviza:

 • KEMIJSKE REAKCIJE
  Učenec:
  • ve, da je vsaka kemijska reakcija snovna in energijska sprememba,
  • prepozna reaktante in produkte v izbranih primerih kemijskih reakcij (eksperimenti, zapis kemijske enačbe),
  • razlikuje med eksotermnimi in endotermnimi reakcijami,
  • ve, da za kemijske reakcije velja zakon o ohranitvi mase,
  • zna zapisati, prebrati in urejati preproste kemijske enačbe za nastanek preprostih spojin.
 • ELEMENTI V PERIODNEM SISTEMU
  Učenec:
  • zna uporabljati podatke o relativnih atomskih masah elementov za izračun relativnih molekulskih mas spojin.

Želim vam veliko uspeha pri reševanju kviza, ki se bo nahajal na strani: https://b.socrative.com/login/student/.

OPOZORILO: dne 12.5.2020 imamo konzultacijo. Dobrodošli na povezavi: https://meet.jit.si/, med 9:00-9:45, pod geslom: arterija. 

Ko obljubljeno danes na srečanju vam pošiljam povezavo e-učbenika: https://eucbeniki.sio.si/kemija8/943/index.html, spletne učilnice kemija8: https://padlet.com/zivavengust/Kemija8 in Ar in Mr – https://eucbeniki.sio.si/kemija8/949/index.html.

Kriterij kviz KEM

0 – 44 45 – 59 60 – 73 74 – 87 88 – 100
nez. (1) Zadostno (2) Dobro (3) Prav dobro (4) Odlično (5)

Snov v tem tednu

Ta teden je namenjen utrjevanju znanja. Preglej  ali si rešil vse naloge, ki si jih do sedaj imel za DN v delovnem zvezku. V kolikor prejšnji teden nisi naredil celotne snovi jo naredi v tem tednu – sledi 6. tednu.