slj7a

Neumetnostna besedila in jezik
Ponovili ste vse o osebnih zaimkih, ta teden pa nas čaka nova snov.
V zvezek zapišite  naslov: SVOJILNI ZAIMKI.
Pričnite z reševanjem nalog na strani 20 in besedilo  rešene 2.  naloge prepišite v zvezek. Nato rešujte naloge do strani 24 in si prav tako  v zvezek prepišite nalogo 12. Sedaj imate v zvezku vse bistvene podatke o svojilnih zaimkih in z delom ste končali.
Da bo na koncu v DZ vse prav, pa svoje reševanje preverite v rešitvah:
https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial

V petek, 15. 5., od 11.00 do 12.00 vas vabim na Jitsi meet srečanje, kjer se lahko pogovorimo o obravnavani snovi, mi predstavite knjige, ki ste jih prebrali za bralno značko, lahko pa samo malce poklepetamo …
 Naše vstopno geslo: BRALCI7
Lepo vas pozdravljam in pogumno se lotite dela.
Sergeja Šorli