ŽČZ 8t

IZBIRNI PREDMET ŽČZ 8. Razred

Kar nekaj učencev mi ni poslalo še nobene naloge. Te naloge bodo del ocene, verjetno bomo v juniju opravili ocenjevanje s pomočjo spletnega kviza, ampak samo učenci, ki mi niste pošiljali nalog. Tisti, ki ste redno, sproti in vestno izpolnjevali naloge vas ne bom več ocenjevala in vas bom o tem obvestila po mailu.

V zvezek zapiši naslov Ponovimo, prepiši vprašanja v zvezek in napiši odgovore ter mi jih pošlji.

  1. Zakaj pride do potresa?
  2. Katera so najbolj potresna območja na svetu?
  3. Kje v Evropi so pogosti potresi?
  4. Napiši najvišje gore posamezne celine z nadmorsko višino.
  5. Kje in zakaj nastanejo gorovja?
  6. Kdo je bil Jakob Aljaž? Zakaj je Aljažev stolp pomemben del kulturne dediščine?
  7. V kateri geografski enoti leži Tanzanija?
  8. Katera površinska enota obsega Tanzanijo? Kakšno je tam podnebje?
  9. Pojasni zakaj spada območje Kitajske med najbolj onesnažena območja na svetu?
  10. Kako je koronavirusna bolezen spremenila življenje ljudi na Zemlji in kako onesnaženost Zemlje?