ube-8t

Pozdravljeni učenci,

tisti, ki še vedno niste posredovali zaključene seminarske naloge v Word-u (seminarska naloga dolga vsaj 12 strani, z ustrezno prvo stranjo, samodejnim številčenjem strani, samodejnim kazalom vsebine in kazalom slik, ustrezne strukture – uvod, vsebina, zaključek, literatura…), to storite do konca tedna – 24. maj.

Seminarska naloga je obvezen izdelek pri predmetu, v kolikor je ne izdelate, boste neocenjeni.