GEO 8r 9t

GEO 8. A,  8. B IN 8. C LATINSKA AMERIKA. UČB. 78-81

Značilnosti Angloamerike smo že spoznali. Čaka nas še drugi del zgodovinske in gospodarske delitve Amerike- LATINSKA AMERIKA. Če to povežemo z geografsko delitvijo jo sestavljata dve geografski enoti in sicer SREDNJA IN JUŽNA AMERIKA. Najprej boste spoznali skupne značilnosti in razlike, potem pa vsako geografsko enoto posebej.

Izdelaj miselni vzorec, lahko čez 2 strani v zvezku. V prvem delu naredi primerjavo med Latinsko Ameriko in Angloameriko in sicer glede velikosti, števila prebivalstva (te podatke najdeš na uvodni strani poglavja Amerika) in gospodarstva.

V drugem delu ugotovi skupne značilnosti in razlike med Srednjo in Južno Ameriko.

V tretjem delu ugotovi razlike v poselitvi, v četrtem delu pa o vplivu prihoda Evropejcev na prebivalstvo- ljudstva, Kolumb, jezik, število staroselcev, mešanje, sužnji iz Afrike.

V zadnjem delu ugotovi glavne družbene probleme Latinske Amerike.

Fotkaj in pošlji v pregled.