1. razred

od 9. 11. – 13. 11

PREDMET VSEBINA: kaj in kako delamo 
SLJ Grafomotorične vaje (UL)
Niko Grafenauer: SAM
Prvi in zadnji glas v besediPomanjševalnice
MAT Utrjevanje – DZ do str. 48Število 4 (štetje, zapis, vaje v DZ)
ŠPO
Različni načini gibanja – živalska abeceda
Skok v daljino z mesta
SPO Jesen
GUM Utrjevanje naučenih pesmic
Učenje nove pesmi: Burja
LUM Ustvarjanje iz naravnih materialov
TJA