Laze 1. in 2. razred

Od 9. 11. – 13. 11

PREDMET VSEBINA: kaj in kako delamo 
SLJ 1.razred: Pesem Niko Grafenauer: SAM, Grafomotorične vaje, prvi glas v besedi, manjšalnice. 2.razred: Prepis, mala tiskana črka t, Živali jeseni – branje in reševaje nalog v delovnem zvezku, Pesem POGUMNA LENKA, manjšalnice
MAT 1. razred :Ponovitev: Štetje in zapis števil do 3,  Število 4, Reševanje nalog v delovnem zvezku na strani 49, 502. razred:Iščem prvi seštevanec – ponovitev( reševanje nalog v delovnem zvezku na strani 45, 46), ponovitev računov na učnem listu, iščem odštevanec, iščem odštevanec- reševanje besedilnih nalog.
TJA 2. razred: poslušanje, obnova in ilustracija zgodbe: »Please, Mr. Panda.« Poslušanje zgodbe: »Thank you, Mr. Panda« ter reševanje interaktivnih vaj na spletu (barve in števila).
SPO1. razred : Vreme JESENI2. razred:Živali se pripravljajo na zimo, Drevesa in plodovi v gozdu
GUM 1. razred: Ponovitev pesmi, poslušanje glasbenega posnetka SAM2. razred: Ponovitev pesmi, ples dežnih kaplic
LUM 1. in 2. razred: Ustvarjanje iz naravnih materialov (mandala)
 ŠPO1. in 2. razred: Sprehod v gozd, Pantomima – oponašanje živali, Vzdržljivostni tek v naravi