GEO 7.a 3t

 ZNAČILNOSTI PREBIVALSTVA. Samostojni  DZ 78-80

 V zvezek zapiši naslov in naredi kratke izpiske o tej temi. Pod točk 1. POSELITEV naštej gosto poseljena območja in redko poseljena območja.  Pod točko 2. PREBIVALSTVO naštej vse narode Zahodne Evrope in vsakemu pripiši v katero jezikovno skupino spada ter katera vera je tam prevladujoča.  Napiši v čem je posebnost Belgije glede jezikov in napiši območja, kjer danes še vedno uporabljajo keltski jezik, ki ne spada v nobeno od jezikovnih skupin. V SDZ na str. 79 preberi še poglavje o otoku in državi Irska in podčrtaj bistvene podatke o Republiki Irski. Raši še vajo 32 na str. 79, preglej nove pojme na str. 80 in odgovori na vprašanja na koncu poglavja- odgovore zapiši v SDZ. Fotkaj in mi pošlji.