GEO 7. B in 7. C 3t

 PONOVITEV ZAHODNE EVROPE

Ker smo z značilnostmi Zahodne Evrope končali boš ta teden ponovil, kar smo se učili ko smo bili še v šoli ali si ugotovil sam. V zvezek zapiši naslov PONOVIMO in spodaj navodila. Točka 1. Reši nemo karto: imenuj države, vriši in imenuj glavna mesta, imenuj morja, zalive, prelive, imenuj reke Temzo, Ren, Seno, Loaro in Garono ter pobarvaj s svetlo rjavo barvo stara gorovja- Ardene, Škotsko višavje, Penine in Centralni masiv- karto izreži iz SDZ str. 151- spodnja leva karta. Točka 2. Naštej:a) kmetijske pridelke v Franciji, ,b) vrste obal, c)države, ki spadajo v Zah. Evropi v germansko jezikovno skupino in d) območja, kjer se je ohranil keltski jezik. Točka 3. Razloži: a) vpliv Severnoatlantskega morskega toka na podnebje, b) nastanek polderjev na Nizozemskem in c) zakaj države Zah. Evrope spadajo med gospodarsko bolj razvite. Fotkaj in mi pošlji.