slj8-3-3t

Neumetnostna besedila in jezik
Pozdravljeni,
vaše gradivo o delu na domu ste mi večinoma poslali v petek, zato sem vam odgovarjala na kratko. Nekateri ste naloge opravili pomanjkljivo, nekateri zelo dobro (ocenila sem dve nalogi, eno z oceno 5 in drugo s 4), sedem vas naloge ni oddalo in vaš prispevek še čakam.
Prvi delovni zvezek smo torej rešili – vse naloge, ki jih morda še nite opravili, vam bodo pomagale pri utrjevanju znanja, zato jih ne izpuščajte.

Sedaj se bomo lotili dela v DZ 2. del, in sicer poglavja 9: 
Naj grem po denar na bankomat ali kartomat.
Spoznali boste, kaj je značilno za opis naprave in kako ga tvorimo.
Rešujete naloge od strani 8 do 13 in vse vaše rešitve preverite na že znani povezavi.
ttps://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial

Izziv tedna: Poznam in uporabim
Na strani 13 sta nalogi 24. in 25. Navodila so zelo jasno napisana in držite se vseh korakov.

Do srede, 15. 4. 2020, mi obe besedili pošljite na moj e-naslov. Pričakujem, da boste vsi uspešno opravili nalogo, ki jo bom pregledala in komentirala – zato pazite tudi na pravopis in obliko. Nalogo lahko oddate že v tem tednu; dala sem nekaj več časa za tiste, ki pisanja v wordu še niso vešči (na šolski spletni strani so tudi navodila, kako razvijati to spretnost)….https://www.typingstudy.com/sl-slovenian-1/lesson/1

Želim vam uspešno delo.
Sergeja Šorli