slj9-1-3t

Spoštovani: devetošolke in devetošolci!

Večina vas je napisala in poslala v popravo sestavek, za kar vas res pohvalim!

Od tega tedna naprej mi naj do petka (seveda lahko tudi prej) vsak pošlje kratko sporočilo z naslednjo vsebino:

  • Rešil-a sem vso snov za teden od…do (datum).
  • Rešil-a sem vso snov za teden od…do. Nisem znal rešiti (navedi konkretna vprašanja).
  • Nisem rešil snovi za teden od ….do. (lahko navedeš vzrok, ni pa nujno)

Sedaj pa navodila za ta teden

Ta teden boste delali v berilu. Prebeite odlomek iz dela Fanceta Bevka, Kaplan Martin Čedermac.

Da bi si lažje osvetlili ozadje dogajanja, se boste na temo istega obdobja in geografskega prostora učili tudi pri zgodovini in geografiji. Zato bodite še posebej pozorni tudi na tematiko teh  dveh predmetov in skušajte bistvene  informacije povezati s tem, o čemer boste brali v berilu. Zapiske si naredite v literarno mapo kot običajno.

FRANCE BEVK: KAPLAN MARTIN ČEDERMAC (Berilo, str. 104)

BRANJE 

-preberite o Francetu Bevku ter kratko predstavitev dela (ZGO) -ZAPISKI

-naredite dejavnosti pred branjem (GEO)

-preberite berilo

 

DEJAVNOSTI PO BRANJU

-Odgovorite in zapišite odgovore na vprašanja 1 (največ pet povedi), 2, 3, 4 ,6, 10 in 11. Med ostalimi vprašanji si izberi dva in nanju odgovori ter ju zapiši. -ZAPISKI

LITERARNA POJASNILA  -ZAPISKI

Izpiši pojasnila za sintetični in analitično zgodbo. Kakšna je torej zgradba Bevkovega romana glede na prebrani odlomek?

Od knjig, ki si jih do sedaj prebral, napiši primer za en in drug primer zgodbe. -POŠLJI po el. pošti

Ugotovite še, kakšen je status cerkve v državi v Sloveniji v današnjem času. (Ste se o tem že učili pri DKE? ) Kako glede na tak status ocenjujete boj Čedermaca? Je upravičen? Zakaj? (največ 6 povedi!) – POŠLJI po el. pošti

Če si boste vzeli dovolj časa in se potrudili z branjem, boste lahko odgovorili na vprašanja, zapisali in mi poslali odgovore po el. pošti.

Lep pozdrav,

Andreja Erker


BRALNA ZNAČKA obvestilo

Lahko mi pošljete kratke opise knjig (največ pet povedi), ki ste jih prebrali. Pesmi se naučite, jih poveste staršem, meni pa na kratko opišete, o čem govorijo in  zakaj ste so določili ravno zanje ter kako so starši komentirali vaše deklamiranje.

Ne pozabite avtorjev.