slj9-4-3t

Preverjanje

V berilu ste prebrali besedilo Franceta Bevka: Kaplan Martin Čedermac  (stran 104), ogledali ste si odlomke iz istoimenskega filma.
Z gospo Majo Grbec Švajncer in gospo Alenko Lepoša Berro smo se dogovorile, da vam pomagamo pri razumevanju vsebine besedila. Tako ste sedaj pri zgodovini obravnavali čas med obema vojnama, pri geografiji pa ste ponovili vedenje o spreminjanju naših meja in položaju narodnostnih manjšin. Verjamem, da lahko sedaj, ko povezujete znanje vseh treh predmetov, uspešno pristopite k novi nalogi. Oddali mi jo boste do 10. 4.

Napisali boste spis po danih navodilih. Tako smo ocenjevali zadnje domače branje in ste se zelo izkazali. Vaše prispevke bom ovrednotila s komentarjem in ta vam bo vodilo pri naslednji takšni nalogi, ki jo načrtujem v mesecu maju in jo nameravam tudi oceniti. Sedaj gre torej za preverjanje.

Navodila za pisanje spisa

Opiši čas in kraj, v katerem je živel pisatelj France Bevk. Pojasni, kako je značilnosti tega zgodovinskega obdobja predstavil v odlomku. Označi glavno književno osebo  in pojasni svoj odnos do njenih prizadevanj. Kako se v današnjem času kaže razlika med državno in narodno mejo? Opiši svoj odnos do materinščine in predlagaj, kaj bi bilo dobro ukreniti za njeno mesto v svetu.

Tvoje besedilo naj bo smiselno členjeno na odstavke, opremi ga z izvirnim naslovom in pazi na pravopisno ustreznost. Zapiši ga  v wordu (pisava calibri, velikost 12, enojen razmik, obojestranska poravnava).

________________________________________________________________________

Če meniš, da je naloga prezahtevna, ponovno oblikuj odgovore na vprašanja ob berilu Kaplan Martin Čedermac in mi jih pošlji  zapisane v wordu (pisava calibri, velikost 12, enojen razmik, obojestranska poravnava).