slj6d-3t

SLOVENŠČINA , 6. d; 6. 4. 2020 – 10. 4. 2020

Pozdravljeni, učenke in učenci 6. d!

 

»Povsod je lepo – doma je najlepše« je rek, ki ga ljudje velikokrat izgovorijo, ko se utrujeni vrnejo z dolgih poti in potovanj.  Je pa tudi naslov 15. teme neumetnostnega besedila 2. delovnega zvezka Slovenščina za vsak dan 6 – izdaja s plusom.

 

Drugi DZ, str. 39 – 43

Odprite DZ na strani 39 in preberite, o čem se boste poučili. Oglejte si fotografije krajev na isti strani. Ali prepoznaš katero mesto, si ga že obiskal? Vsa mesta so slovenska.

Na str. 40 preberi navodilo 1. naloge in jo reši. Da boš natančen, si pomagaj z zemljevidom Slovenije, če ga imaš.

Preberi 2. nalogo. Reši, kar znaš. Kaj je piktogram, si preberi spodaj.

 

Opis iz Wikipedije: Piktogram (redko tudi piktograf) je osnovni gradnik slikovne pisave – poenostavljena slika, ki predstavlja neki predmet ali pojem. Beseda piktogram je sestavljena iz latinske besede pictus = narisan in grške besede γράμμα [gramma] = zapis.

 

Danes boš izvedel, kako opišemo kraj. Za to so pomembni podatki o legi kraja, njegovi sestavi, znamenitostih, o njegovih prebivalcih, o gospodarstvu in o javnih zgradbah v tem kraju.

Na str. 41 zbrano preberi besedilo Brezovica pri Ljubljani. Reši 4. in 5. nalogo.

 

Izhodiščno besedilo Brezovica pri Ljubljani preberi še enkrat. Reši naloge: 6., 7. in 8. Preglej, če si vse prav napisal; ustreznost odgovorov preveri v rešitvah na že objavljenem spletnem mestu.

 

V zvezek napiši naslov učne enote in prepiši pravilo 7. naloge, str. 43.

 

V nadaljevanju boste prebrali v Berilu odlomek povesti Leopolda Suhodolčana »Stopinje v zraku«. Zanimivo besedilo ima značilnosti znanstvene fantastike in detektivske povesti.

Detektivka ali kriminalka je književna vrsta trivialne literature. To pomeni, da bralca v glavnem zabava.

 

Odpri berilo za 6. r. »Kdo se skriva v ogledalu« na str. 54.

Natančno preberi besedilo. Nekatere besede so razložene ob tekstu. Če še česa ne razumeš, lahko vprašaš starše, če so blizu in imajo čas, ali pa mi piši in ti bom razložila ali pa besede izpiši na papir in bomo razložili v šoli ob srečanju.

 

Po branju. Zapiši odgovore na vprašanja Pripoved je tudi tvoja, str. 59, v literarno mapo. Besedilo lahko prebereš znova, če meniš, da boš bolje odgovarjal. Zadnji dve zeleni piki naj reši, kdor želi. Če se ti zdi katero vprašanje pretežko kljub premisleku, si ga označi in ga bomo zaključili skupaj v šoli.

Preberi tudi Male učenosti. Iz njih izlušči in zapiši, kar misliš, da si moraš zapomniti.

 

Za zaključek delovnega tedna vas čakajo Geniji v kratkih hlačahPisatelj Slavko Pregl je v zgodbo vpletel svoje mladostne izkušnje. Tudi sam je bil nekoč urednik šolskega lista. S to mladinsko povestjo je pokazal, da ni preprosto biti novinar;  zelo mora biti iznajdljiv, vedoželjen, dobro organiziran, delaven in vztrajen. Še posebej, če ustvarja svoje šolsko glasilo. Povest je zanimiva, lahkotna, trivialnaPrijetna za branje. Tudi zato, ker govori o odraščanju.

 

Berilo »Kdo se skriva v ogledalu« 6, str. 112 – 115: Slavko Pregl, Geniji v kratkih hlačah

 

Preberi besedilo, odlomek iz knjige Geniji v kratkih hlačah. Preberi si razlago besed ob besedilu. Razmisli, kaj si izvedel, in znova preberi odlomek.

Pisno odgovori na prvih šest vprašanj, zelenih pik, iz Pripoved je tudi tvoja. List shrani v literarno mapo.

 

Preberi tudi Male učenosti in zapis o avtorju.

 

Kdor se je udeležil letošnjega Tekmovanja za Cankarjevo priznanje, že ve, kako dobro Slavko Pregl piše, saj je prebral Odpravo zelenega zmaja. Pobrskaj po domačih knjigah in če naletiš na Pregla, si ga kar rezerviraj. 🙂

 

Delo si dobro organiziraj in ga opravi v tem tednu. Saj veš, vsak teden imamo 5 ur slovenščine.

 

Želim vam uspešno delo in vesele praznične dni.

 

Lep pozdrav.

Milena Herblan Gostiša