slj8-1-3t

SLOVENŠČINA , 8. a/1; 8. 4. – 10. 4. 2020

Dober dan, učenke in učenci!

Kako ste in kako napredujete, ko delate samostojno? Nekateri ste mi poslali fotografije svojih zapisov v literarni mapi in delovnem zvezku, eden iz razreda mi je poslal tvorbno besedilo o kmetu danes, en učenec se je zelo dobro pripravil na bralno značko. Pričakujem vaš odziv. Lahko mi tudi napišete, da sledite navodilom in opravljate delo. Če nimate svojega elektronskega naslova, ga imajo pa starši, se oglasite z njihovo pomočjo z njihovega naslova.

V tem tednu boste za delo potrebovali delovni zvezek št. 2: »Slovenščina za vsak dan 8, IZDAJA S PLUSOM«, str. 5 – 13, 9. tema,: »Naj grem po denar na kartomat ali bankomat?«

Razmišljali boste o tem, kaj je značilno za opis naprave in kako tako besedilo tvorimo.

 

Oglej si fotografijo na 5. strani. Kaj prikazuje?

Reši naloge na 6. in 7. strani, do vključno 6. naloge.

 

7. naloga vključuje ogled posnetka.

 

Spletna povezava:
Šola na daljavo

__________________________________________________________________

Če ne moreš dostopiti do video ogleda, si besedilo s posnetka preberi tukaj.

Bankomat je naprava, s pomočjo katere lahko ljudje s svojega bančnega računa dvigujemo gotovino in opravljamo druge denarne posle brez pomoči bančnega uslužbenca. Za uporabo bankomata potrebujemo posebno, tj. bančno kartico in tajno osebno številko. Uporabljajo ga lahko otroci, mladostniki in odrasli. Deluje 24 ur na dan, vse dni v tednu, dvig gotovine pa je mogoče opraviti z bančnimi karticami različnih bank.

Bankomat ima naslednje sestavne dele:

1.     zaslon, ob katerem so na levi in desni strani 4 tipke,

2.     številčno tipkovnico, na kateri so številke od 0 do 9, ob strani pa tri tipke, na katerih v zapovrstju piše PREKINITEV, POPRAVEK,  POTRDITEV,

3.     režo za vstavljanje bančne kartice (imenuje se čitalec kartic); pod njo je slika, ki prikazuje, kako se kartica pravilno vstavi, saj nimajo vsi bančni avtomati enake vstavitve,

4.     režo za izhod denarja,

5.     režo za vlaganje denarja in položnic,

6.     režo za izdajo potrdil,

7.     režo za izdajo pisemskih ovojnic.

 

Kako deluje bankomat?

Bankomat nas vodi skozi postopek dviga denarja sam, saj se na njegovem zaslonu sproti izpisujejo navodila.

Zaslon je osvetljen. Na njem je naslikano, kam naj vstavimo bančno kartico. V ustrezno režo pravilno vstavimo bančno kartico. Na številčni tipkovnici odtipkamo svojo osebno številko in na zaslonu se pokaže nabor storitev: HITRI DVIG, ZNESEK PO IZBIRI, DEPOZIT, INFORMACIJA O STANJU, GSM- KARTICE.

Če želimo hitro dvigniti gotovino, pritisnemo tipko HITRI DVIG. Na zaslonu se prikaže lestvica z zneski. S pritiskom na tipko ob zaslonu izberemo želeni znesek. Če smo postopek pravilno izvedli in če imamo na računu dovolj denarja, se na zaslonu pojavi napis STORITEV JE ODOBRENA. Iz reže avtomata se prikaže naša bančna kartica. Ko jo vzamemo iz reže, nam bankomat izplača denar in natisne potrdilo o opravljeni storitvi, če to želimo.

Če želimo sami določiti znesek dviga, pritisnemo na tipko ZNESEK PO IZBIRI in želelno vsoto odtipkamo na številčni tipkovnici. V tem primeru mora biti znesek zaokrožen na 10 evrov. Znesek potrdimo s pritiskom na tipko POTRDITEV.

Bankomat omogoča več storitev zaporedoma. Tako lahko npr. preverimo stanje na svojem bančnem računu, dvignemo denar ali plačamo položnico brez ponovnega vstavljanja kartice in vpisa osebne številke.

Obstaja več modelov bankomatov. Postopek je pri vseh enak, ločijo se le po načinu vstavljanja bančne kartice.

______________________________________________________________________________

Reši naloge do vključno 23. na 12. strani. Svoje rešitve preveri. Napačne popravi, pomanjkljive dopolni.

 

Spletna povezava do rešitev:

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=15471&file=1

 

Iz primerov si spoznal, na kakšen način opisujemo naprave in kako to zapišemo. To besedilo je neumetnostno, saj prikazuje resnične in preverljive podatke ter ima praktičen namen.

 

Po navodilu reši nalogi 24 in 25 na 13. strani.

 

Vaše prispevke pričakujem na el. naslov hgmilena@gmail.com do sobote, 11. 4. 2020.

 

Želim vam prijetne praznične dni.

Milena Herblan Gostiša