reš

Kateri dogodek iz Jurčičevega Domna se je Partljiču še posebej vtisnil v spomin?
 
Partljič si je najbolj zapomnil Domnove besede, ko je ta na ozki sneženi gazi srečal graščaka Sovo po materinem pogrebu. Zapomnil si vse skupaj – dobesedni navedek in spremni stavek: »Ali veš, koga so danes pokopali?« je vprašal Domen osorno.
 
Ali je avtor poznal pomen vseh besed, ki jih je tako rad ponavljal? Ali vi veste, kaj pomeni beseda osorno?
 

Ne, besede osorno ni razumel, je pa čutil, da mora biti ta beseda nekaj posebnega.

FRAN – razlaga besede

osóren -rna
1. ki kaže do ljudi neprijazen, odklonilen odnos, zlasti v govorjenju: osoren človek; do vseh je neprijazna, skoraj osorna; osorno dekle

Kako skuša Partljič doseči komičnost? Preberi tudi odlomek iz Jurčičevega Domna in napiši, ali je tudi v tem odlomku komična perspektiva.  Svoje mnenje utemelji.

 

Po smislu: npr. Partljič skuša doseči komičnost z nasprotjem med resničnimi okoliščinami in med domišljijsko predstavo glavnega junaka (npr. objokuje smrt matere, čeprav ta v resnici krmi kokoši, hoče imeti obvezan palec, kakor da si ga je odrezal, čeprav ni pritekla niti kaplja krvi), s ponavljanjem Domnovih besed in z besednim napadom na soseda.

 

Po smislu: npr. V odlomku Jurčičevega Domna ni komične perspektive, ker značaj oseb ni komičen, niti ni komično besedišče, pri dogajanju gre res za srečanje po materinem pogrebu.