GUM 5.r 4t

ZELENI JURIJ

Za začetek današnjega dela se malo pretegni in ponovno zapleši ples točak/rašpla. Če nimaš soplesalca/soplesalke, lahko to vlogo prevzame tudi kakšna večja plišasta igrača. Glasbi prisluhni na https://www.youtube.com/watch?v=qfMiW8T0ffw  (začne se pri 1 minuti in pol) ali

https://www.youtube.com/watch?v=1LyeGLSR848  (z drugačnimi slikami/koreografijo).

Zelo rada bi vas videla, kako plešete skupaj z družino, zato le pošljite tudi ta posnetek. Tisti, ki ste mi ga že poslali, ste me zelo razveselili.

Pa še to! Ples se pleše »na dva«, kar pomeni, da je podoben polki in ne valčku.

 Posnetka:

Napiši naslov: ZELENI JURIJ

Prisluhni priloženemu 1. posnetku, ki ga tudi tokrat poje Ljoba Jenče. Napiši, ob katerem l

judskem običaju prepevajo to pesem.

To je zeleni Jurij, ki praznuje svoj god konec aprila. Napiši točen datum, ko poteka jurijevanje in v katerem delu Slovenije. O tem običaju si veliko slišal/a že v preteklih razredih, zato običaj opiši in nariši zelenega Jurija. Zelenega Jurija so vedno tudi obdarovali. V 2. posnetku lahko poslušaš, kaj vse so mu lahko podarili.

Ob risbi zelenega Jurija napiši oz. nariši vse darove, ki so omenjeni v pesemi. Kaj meniš, ali bi take darove dobil tudi danes? Razloži!

Obe pesmi imaš v učbeniku na str. 75 in 76 tudi zapisane. Prvo pesem ne bo težko prepevati, saj ni preveč hitra, drugo pesem pa najprej večkrat preberi (vedno hitreje), da jo boš lažje prepeval/a. Ker so uporabljene tudi tebi neznane besede (narečne ali hrvaške), prosi nekoga, da ti jih razloži. Pomen lahko napišeš v zvezek.

Spomni se še ene belokranjske pesmi, ki si jo prepeval/a v nižjih razredih. Namig: govori o dekletu, ki ima črne oči in obrvi, v pesmi pa se pojavi tudi konj… Če jo poznaš, jo zapoj!

 

                                                                                                            Marinka Istenič