7tja

 

NAVODILA ZA DELO NA DOMU, TJA 7. ABC,   20.4. – 25. 4. 2020

 

URI 13, 14  Module 4  Extra exercises

1.      Str. 86, vaje od 1 do 7 – reši v učbeniku ter prepiši v ZVEZEK vaje 1, 4,  5 in 6.

 

2.      Str. 87, Extra reading (A basketball star, About basketball) –odgovori.

Do you play basketball?

What’s your favourite sport?

Which sports do you do and how often? Where and who with?

What do you need for this sport?

Do you know any rules?

Which is more important in sport – winning or taking part? Are you a good loser?

Who are your sporting heroes and heroines? Why do you admire (=like) them?

Do people in your country do enough sport or do they prefer to watch TV and play computer games?

 

3.      Na hitro preleti besedilo. V ZVEZEK izpiši naslov ter neznane besede in jih prevedi s pomočjo slovarčka v učbeniku.

4.      Preberi besedilo.

5.      Str. 87, Task A – v učbeniku na kratko odgovori na vprašanja

6.      Str. 87,  Task B –V Wordovem dokumentu napiši sestavek z naslovom

My favourite sport. Vanj vključi naslednje iztočnice:

Kateri šport ti rad igraš ali treniraš?

Zakaj imaš rad ta šport?

S kom ga igraš?

Kdaj in kje?

Kakšno opremo, oblačila uporabljaš?

Če znaš, razloži osnovna pravila svojega športa.

Kdo so znane osebnosti športa, s katerim se ukvarjaš ljubiteljsko?

Napiši vsaj 10 povedi.

 

Sestavek obvezno  pošlji svoji učiteljici v Wordovem dokumentu v priponki (ne fotografije!) do 24.4.

 

Do sedaj ste brali in reševali vaje na temo športa. Za zdravo telo je poleg športa potrebna tudi zdrava prehrana. Danes boste ponovili in se naučili nekaj novih izrazov za hrano.

URA 15, 16 Module 4  Some ketchup, please!

1.      Str. 88, vaja 1 A–V ZVEZEK napiši naslov. Podčrtaj tiste besede v okvirčku, ki jih že poznaš, nato reši vajo. Poslušaj in preveri.

Nato še poslušaj in ponovi.  Bodi pozoren na novo besedo »custard« izgov.  /ˈkʌstəd/

2.      Str. 88, vaja 1B – izpiši nove besede, in sicer tako, da jih razvrstiš v dve skupini: 1. healthy food (zdrava hrana) ter 2. unhealthy food (nezdrava h.)

3.      Str. 133, FOOD – Poslušaj in dvakrat ponovi. Preglej besedišče in dopiši ter  prevedi nove besede k seznamu iz prejšnjega navodila.

 

Ustno odgovorite na vprašanja ali pa po telefonu pokličite sošolca in z njim izvedite pogovor.

How many of these things do you eat?

Are they healthy or unhealthy?

Do you eat other ready-made meals?

Do you use frozen chips?

How often do you eat biscuits?

Do you usually have ketchup with a burger?

 

4.      Str. 88, vaja 1 C – reši v učbenik.

 

5.      In še: Oglej si posnetek ter reši delovni list, na katerem so tudi že rešeni odgovori, da boš preveril svoje razumevanje.

This is Britain Food (čas 5:29)      https://www.youtube.com/watch?v=aKbIilKwJwg

 

Uspešno delo tudi ta teden!

 

 

 

Rešitve vaj v učbeniku

 

Str. 86:

Vaja 1: 1 a     2 a     3 c     4 c     5 c      6 b

Vaja 2: 1 ‘ll     2 won’t      3 will      4 won’t     5 will     6 ‘ll

Vaja: 3: 1 will     2 Will you    3 Will she     4 will you   5 will they go     6 will you take

Vaja 4: 1 this     2 at     3 tomorrow     4  afternoon     5 week      6 Sunday     7 at     8 next

Vaja 5: 1 d     2 f     3 a     4 e    5 b    6 c

Vaja 6: 1 Potrudi se po najboljših močeh.     2 Čas bo hitro minil.    3 Ne skrbi, dobro ti bo šlo.    4 Nikoli ne veš.   5 Ni je doma.

6 Kdo kliče?     7 Ni pomembno.     8 Itak ne morem priti.

Vaja 7: 1 friendly     2 succesful     3 unpopular     4 helpful     5 unhappy     6 unhealthy     7 lucky     8 unkind

 

Str. 87:

A 1 no     2 He was the best player.     3  Yes     4 Both     5 No     6 No     7 To live in a bigger and better appartment.    8 No

 

Str. 88:

Vaja 1 C:  friut   vegetables    salad    chicken    fish    rice