8-2

NAVODILO SLJ 8-2 OD 20.4. DO 25. 4. 2020

Pozdravljeni!

Kaj novega ste zvedeli prejšnji teden,ko ste pripravili kulturni dan?

 

Ta teden se boste posvetili znanju jezika, slovnice, pravilni rabi ločil, zlasti vejice, oblikovanju ustreznih povedi, zvezi stavkov, skratka ODVISNIKOM.

 

            Slovenščina za vsak dan, 2. Del, Enota 10: Odvisniki – stavčni členi v obliki stavkov

 

V ZVEZEK izpišite naslov in za začetek ponovite in izpišite stavčne člene, vprašanja, s katerimi jih določimo, in kako jih v povedi označimo. (Lahko si pomagate z učnim listom, ki sem vam ga dala pred časom.)

Naslov enote je več kot zgovoren: stavčne člene lahko preoblikuješ v stavke.

Preberi uvodna vprašanja (str. 19) in ob zaključku enote boš v ZVEZEK nanje s svojimi besedami zapisal odgovore.

Rešite vaje od strani 20 do 26 in ugotovite, kako tvorimo OSEBKOV in PREDMETNI odvisnik. V ZVEZEK

si izpišite pravila ter po lastni presoji še dodatne podatke, zlasti posamezne primere, kar vam bo pomagalo razumeti in se naučiti in tvoriti te odvisnike.

 

Sedaj reši še vaje za PRISLOVNODOLOČILNI ODVISNIK od strani 27 do 31 in 32, vaja 5  ter si uredi zapiske v ZVEZEK.

 

 

 

Želim vam, da uspešno rešite vaje, preverite rešitve in se obrnete name z vprašanji ali dvomi, kjer se bodo pojavili.

 

Andreja Erker