GEO 8a 5t

GEO 8. A PREBIVALSTVO ANGLOAMERIKE Učbenik 64, 65

Danes boš izdelal miselni vzorec o prebivalstvu Angloamerike.  Ima naj 5 črt. 1. In 2. boš napisal ta teden, ostale pa prihodnji teden. Pri prvi črti napiši PRVOTNO PREBIVALSTVO – STAROSELCI- tukaj imenuj obe skupini staroselcev, pri vsaki pojasni ime, napiši kako so živeli nekoč in kako živijo danes- s čim so se in se še ukvarjalo, igluji, rezervati,…. 2. črta PRISELJENCI- kdaj, kdo in zakaj so se ljudje začeli priseljevati v Angloameriko.  Fotkaj svoje delo in mi pošlji.

Tiste učence, ki se še niste odločili za obvezni izbirni predmet obveščam, da se lahko vpišejo v geografski predmet in sicer RDK ali Raziskovanje domačega kraja. Večino ur izbirnega predmeta opravimo na terenu v bližnji ali daljni okolici šole- Sekirica, Gornji Logatec, Logaške koliševke, jame na Planinskem polju. Ob koncu šolskega leta nas pa čaka še enodnevna ekskurzija v Italijo, Avstrijo ali Hrvaško.