GEO 8BC 5t

GEO 8. B IN 8. C PREBIVALSTVO ANGLOAMERIKE Učbenik 66-69

Nadaljuj z miselnim vzorcem in sicer 3. črta naj bo VEČKULTURNA DRUŽBA- pojasni kaj to pomeni, omeni tudi Slovence, ki živijo v Angloameriki, kje, 4. črta je AFROAMERIČANI- kdo, kje, zakaj, delež, položaj in zadnja 5. črta je POSELITEV- kje je gosta in kje redka poselitev. Reši še vajo 39 na strani 24 v DZ. Fotkaj svoje delo in mi pošlji.

Tiste učence, ki se še niste odločili za obvezni izbirni predmet obveščam, da se lahko vpišejo v geografski predmet in sicer RDK ali Raziskovanje domačega kraja. Večino ur izbirnega predmeta opravimo na terenu v bližnji ali daljni okolici šole- Sekirica, Gornji Logatec, Logaške koliševke, jame na Planinskem polju. Ob koncu šolskega leta nas pa čaka še enodnevna ekskurzija v Italijo, Avstrijo ali Hrvaško.