GEO 9AC 5t

GEO 9. A IN 9. C UTRJEVANJE

Ker smo zaključili s temo Gospodarstvo Slovenije in bo to snov, ki jo bomo ocenjevali ko se spet vidimo boste naslednji teden to snov utrjevali.

SPLETNI UČBENIK

Preberi in reši naloge od strani 79-86- RUDARSTVO IN ENERGETIKA in od strani 87-96 KMETIJSTVO. Zapis v zvezek- kateri rudniki so delovali v Sloveniji, katere vrste energije imamo, uporabljamo, naštej TE, HE in JE, katere dejavnosti so največji porabniki energije. Pri kmetijstvu zapiši naravne dejavnike, družbene dejavnike, kmetijske panoge- kje katera, pridelki in razmisli in napiši svoje mnenje o samooskrbi Slovenije s hrano. O tem zadnje dni poslušano veliko. Fotkaj svoje delo in mi pošlji.