GEO 9B 5T

GEO 9. B TURIZEM. Učbenik 76-79

Naslov teme je TURIZEM. Prva točka so DEJAVNIKI TURIZMA- s pomočjo učbenika naštej dejavnike, ki pripomorejo k temu, da je Slovenija turistična država- kaj privablja turiste. Druga točka so OBLIKE TURIZMA-  nariši tabelo z tremi stolpci. Na vrh prvega stolpca napiši GORSKI TURIZEM, drugega OBMORSKI TURIZEM  in tretjega ZDRAVILIŠKI TURIZEM.  Pod vsako vrsto turizma s pomočjo učbenika zapiši glavne značilnosti- v katerem delu Slovenije, sezona, aktivnosti in vsaki pripiši 5 krajev, kjer je ta vrsta turizma. Iz DZ str. 53 izreži karto Slovenije (če nimaš nobene več jo nariši ali sprintaj) in jo zalepi v zvezek. Vriši kraje v katerih je razvita posamezna vrsta turizma z različnimi barvami in izdelaj legendo. Vriši tudi najpomembnejše turistične kraje in znamenitosti- Postojnska jama, Ljubljana, Bled, Bohinj, Lipica, Piran, Škocjanske jame, Maribor, Kobarid, Bovec. Reši  vaje 37, 38 in 39 v DZ str. 18 in 19. Fotkaj svoje delo in mi pošlji na mail.