GUM 8r 5t

Pozdravljen!

Teden: 20. 4.  do 24. 4. (Navodila za delo v 8. a, b in c oddelku)

 

ROMANTIKA

 Za začetek najprej poslušaj pesem na posnetku https://www.youtube.com/watch?v=R0-6S8oxe2c. Ker vem, da si spreten/na, boš na spletu našel/a tudi besedilo in boš pesem lahko zapel/a ob posnetku. Vsi, ki ste spretni v igranju na glasbil, še posebej kitaristi in bobnarji, se lahko naučite tudi instrumentalno spremljavo (akordi in ritem). Ostali lahko pesem spremljate z lastnim glasbili ali preprostimi glasbili, ki so povsod okrog nas. Pri petju naj ti pomagajo tudi ostali družinski člani. V zvezek napiši podatke o ustvarjalcu oz. izvajalcu. Posnetek mi lahko pošlješ (naslov je napisan )spodaj.

 

Naloga, ki si jo moral/a narediti:

ROMANTIKA (19. stoletje)

Najpomembnejše značilnosti obdobja romantike so:

·         Močno poudarjena čutva.

·         Pomembna postane narodnost (nacionalnost).

·         Umetniki iščejo vzor v ljudskem izročilu.

Do naslednjič ugotovi, kateri pomemben Slovenec v svojih delih združuje vse te značilnosti.

V moji mislih ni umetnik iz področja glasbe!

Katere NOVE GLASBENE OBLIKE so se pojavile v obdobju romantike?

 Sedaj pa še zadnjič pomoč pri analizi skladbe. Na podoben način se loti analizirati svoj izbrani posnetek (odlomek) skladbe. Naj te spomnim, da bo višina ocene zelo odvisna od čim bolj natančne analize, zato je čisto vsak podatek,ki ga boš napisl/a pomemben. Pri analizi si predstavljaj, da nimaš nobene možnosti, da bi nekomu predvajal posnetek, oz. da o posnetku govoriš nekomu, ki je gluh, pa bi mu čim bolj natančno rad razložil, kaj je slišati.

 Če si tudi tokrat o skladbi napisal/a le peščico povedi, je vsekakor premalo!!

Zato obvezno preberi, kaj vse bi lahko napisal/a o tokratni skladbi: (https://www.youtube.com/watch?v=2WyxKX-XvFA)

 Predvajan odlomek je vokalno-instrumentalna glasba, ki jo izvaja simfonični orkester, štirje moški pevci solisti (tenor, bariton in bas) in moški pevski zbor (MoPZ).

Glede na to, da se gibljejo po odru in imajo oblečene kostume, predvidevam, da je to opera. Naslov opere je Zaljubljen v tri oranže. (Pod posnetkom sicer piše ime Yurij Kruglov, vendar to ni skladatelj, temveč operni pevec. Skladatelj je Sergej Prokofjev. To sta sicer podatka, ki jih ti mogoče ne bi vedel/a, vedno pa je vse možno vse preveriti na spletu). V analizo vedno lahko napišeš tudi podatke, ki so napisani ob videu (dirigent, izvajalci, ob kateri priložnosti je nastal posnetek…). O skladbah je veliko napisano tudi v različni literaturi in na spletu. Tudi to je ena od pomoči.

Tu bi lahko vključil/a tudi kratko vsebino cele opere, nastopajoče osebe, kakšen podatek o nastanku, pobudi za ustvarjanje opere, kdaj in kje je bila prva izvedba, kako je bila sprejeta…torej podatke, ki jih lahko o skladbi najdeš na spletu ali kje drugje in niso vezani na odlomek konkretnega posnetka, ki ga analiziraš. Ne pozabi, tudi to sodi med analizo skladbe!  Kar se tiče glasbe, bi lahko pri tem posnetku omelil/a še sam karakter, kakšno je vzdušje, kako je z glasnostjo, hitrostjo in menjavanjem nastopajočih, menjavanjem glasbil, ki pevce spremljajo… Besedila verjetno nisi razumel/a, lahko pa bi mogoče po tvoji presoji sam/a določil/a, kaj se je dogajalo v tem prizoru (tudi v povezavi z samo vsebino opere).

 Pri analizi uporabljaj glasbene izraze (besede). Kaj vse pa o skladbi lahko glasbenega napišeš, sem omenjala pri pouku in pogosto tudi v nalogah za delu na dom, zato si to lahko ogledaš v preteklih navodilih.

 POMEMBNO!

Seminarsko nalogo bom začela (verjetno) ocenjevati prvi teden po prvomajskih počitnicah preko videokonference. Kako točno bo to potekalo, vam bom sporočila v torek, 21. 4., zato mi do takrat vsi pošljite svoje mail naslove, oz. naslov preko katerega komunicirate z učitelji: marinka.istenic@gmail.com.

Marinka Istenič