GUM 7r 5t

Teden: 20. 4. do 24. 4. (Navodila za delo v 7. a, b in c oddelku)

 BAROČNI SKLADATELJI ZA VIOLINO

Ne pozabi zapisovati, kar boš počel/a!

Preveri svoje odgovore na nalogo iz prejšnje ure!

Posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=A3mzoSelz98&t=106s

Skladatelj: Giuseppe Tartini

Naslov: Sonata v g-molu (Vražji trilček) – moj odgovor je prevod v slovenščino, ti si verjetno napisal/a v originlu, kar seveda ni nič narobe. Enako velja za drugi posnetek.

 

Ob ponovnem poslušanju posnetka odgovori na naslednja vprašanja:

1.      Kateri dve glasbili si poslušal?

2.      Katero glasbilo se je tebi zdelo pomembnejše, je imelo vodilno vlogo?

3.      Kakšen je bil tempo (hitrost) skladbe?

4.      Kaj se je dogajalo z dinamiko (glasnostjo) v skladbi? Ali so bile velike razlike?

5.      Kako bi opisla/a melodijo? Je bila vseskozi enaka, se je močno spreminjala, kolikokrat se je ponovila?

6.      Razišči, zakaj skladba nosi tak naslov!

 

Posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=mFWQgxXM_b8

Skladatelj: Antonio Vivaldi

Naslov: Pomlad in ciklusa koncertov Štirje letni časi

 

Ob ponovnem poslušanju posnetka odgovori na naslednja vprašanja:

1.      Kateri orkester izvaja odlomek skladbe?

2.      Posnetek je izvajalo tudi solistično glasbilo. Katero je to glasbilo in kdaj se v posnetku pojavi?

3.      Kako je skladatelj predvidel igranje orkestra in solističnega glasbila? Ali igrajo vsi istočasno skozi celo skladbo?

4.      Kaj se je dogajalo z dinamiko (glasnostjo) v skladbi? Ali so bile velike razlike?

5.      Opiši še melodijo, ki jo igra orkester oz. solistično glasbilo!

 Pomlad je le prvi del ciklusa Vivaldijevih koncertov. Na YuoTube pošiči še kakšen del koncerta iz tega ciklusa. Glede na to, da nosi naslov Štirje letni časi, ti to ne bi smelo povzročati težav. V zvezek napiši, kateri del si poslušal/a in kdo je bil izvajalec?

 Če imaš še kaj energije in volje, lahko o obeh skladateljih napišeš kaj zanimivega, lahko ju narišeš,… Obe skladbi lahko tudi spremljaš z lasnimi glasbili tako, da pri posameznih delih uporabiš različne zvoke oz. različne ritme. Lahko ob glasbi tudi kaj zaplešeš. Bodi ustvarjalen/na. Prav ti posnetki me še najbolj zanimajo, zato se le posnemi in mi jih pošlji. Bodo samo zame in za kakšno lepo oceno, ki si jo boš tem pridobil/a.

 Ponovi še pesem Zlata roža (https://www.youtube.com/watch?v=3Be6JEGuB88 ) Nekateri učenci ste se izkazali kot zelo dobri pesniki in ste sesavili zanimivo novo besedilo. Zelo prijetno vas je bilo poslušati, zato ste si s tem že pridobili lepo oceno. Kdor mi še ni poslal posnetka, je ta še vedno dobrodošel (marinka.istenic@gmail.com).

 Pa še to:

Glede na nastalo situacijo sem se odločila, da bom izdelek o Gallusu pobrala in pregledla v naslednjem šolskem letu. To pomeni, da moraš imeti ISTI ZVEZEK TUDI V 8. RAZREDU!!!

Marinka Istenič