MAT 7r 5t

Pozdravljeni sedmošolci!

V zadnjem tednu aprilske šole na daljavo nadaljujemo s štirikotniki. Obdelali bomo dve temi:

1.       NAČRTOVANJE TRAPEZOIDOV

Pri načrtovanju štirikotnikov si pomagajte z znanjem o načrtovanju trikotnikov; pomembno je, da izpišete dane podatke, narišete skico in v njej obkrožite dane podatke. V učbeniku na str. 140. si najprej poglejte rešen primer ter se nato sami preizkusite v načrtovanju z nalogo 2.

Za vse, ki bi si želeli ogledati razlago, pa tale povezava: https://www.youtube.com/watch?v=jBOEmFmHQGo

 

2.       TRAPEZ IN NAČRTOVANJE TRAPEZA

V učbeniku, na strani 141., preberite osnove o trapezu; v zvezek zapišite naslov ter prerišite oba trapeza. Posebnež med trapezi je enakokraki trapez, ki je osno someren lik. Ob sliki pozorno poglejte in zapišite njegove lastnosti.

Nato si poglejte rešene primere načrtovanja trapeza; učbenik str. 142., primer 1. , 2. in 3.

Za vse, ki bi si želeli ogledati razlago, pa tile dve  povezavi:  https://www.youtube.com/watch?v=pxnJc62v2cU  in 7. Razred – Načrtovanje enakokrakega trapeza .

Nadaljujte s samostojnim delom v učbeniku, str. 144., nal. 2., 3., 4., 5., 6.  (pri nal. 3. in 4. bodo dovolj po trije primeri)

Svoje reševanje preverite v rešitvah. Za morebitna vprašanja pa se slišimo.

mojcababic33@gmail.com                    ali      vesnasoster@yahoo.co.uk


ZA VSE NADOBUDNE MATEMATIKE (neobvezno):

·         v učb., str. 143., si poglej še rešen primer 4 ter se preizkusite v reševanju nalog pod ZMOREM TUDI TO; učb., str. 144.

·         vabljeni še vedno k reševanju tekmovalnih nalog na dmfa.si, lanska tekmovanja najdete tukaj: https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx

·         za konec pa še  Uroševa matematična čarovnija: UROŠ KUZMAN V UGRIZNIMO ZNANOST: UROŠEVA MATEMATIČNA UGANKA 1089

Matematika Uroša Kuzmana lahko vidite tudi v oddaji Izodrom.

                                                                                                                         Pozdrav vsem!