obv

Učenci, žal nam je letošnje načrte za prijeten zaključek izbirnega premeta ŽČZ in RDK- ekskurzija in ogled evropskega parlamenta- prekrižal virus. Vabim vas, da se izbirnemu predmetu RDK 9. razred pridružite v naslednjem šolskem letu. Tam je delo popolnoma drugačno, ker poteka na terenu v okolici Logatca in tudi širše- (Botanični vrt v Ljubljani, razstava Moja Ljubljanica na Vrhniki,…). Izbirni predmet poteka samo v 1. ocenjevalnem obdobju in glede na to, da naenkrat opravimo več kot 2 šolski uri, običajno zaključimo v novembru. Ekskurzija in ogled evropskega parlamenta pa seveda ostajata v programu. Vabljeni.