GEO 8bc 6t

GEO 8. B IN 8. C ZDA Učbenik 70-74

Severno Ameriko oziroma Angloameriko počasi zaključujemo. Spoznal boš še obe državi te celine- ZDA in Kanado. Ta teden boš poiskal podatke o ZDA,  naslednji teden pa še o Kanadi. Izdelaj tabelo, da boš lahko obe državi primerjal. Naredi čez 2 strani, da bo pregledno.

ZDA KANADA
Nariši zastavo
Velikost države
Število prebivalstva
Glavno mesto
Uradni jezik
Gospodarska razvitost
Industrija- vrste, območja
Kmetijstvo- vrste, območja
Energetika
Promet