GEO 9abc 6t

GEO 9. A, 9. B in 9. C UTRJEVANJE

Ker smo zaključili s temo Gospodarstvo Slovenije in bo to snov, ki jo bomo ocenjevali ko se spet vidimo, boste naslednji teden to snov utrjevali.

SPLETNI UČBENIK

Preberi in reši naloge od strani 83-86- INDUSTRIJA in v zvezek zapiši o razvoju industrije, industrijskih panogah, vplivu na okolje, industrijskem polmesecu in razvoju Velenjske kotline.  Od strani 97-108 PROMET– zapis v zvezek o prometni legi Slovenije, prometnih povezavah, vrstah prometa- prednostih in slabostih posamezne vrste prometa in vplivu na okolje. Od strani 112-118 še TURIZEM– zapis v zvezek o pomenu turizma, vrstah turizma, ekoturizmu ter naravni in kulturni dediščini. Razmisli o trenutnem stanju prometa in turizma. Fotkaj svoje delo in mi pošlji.