7c-slj

Pozdravljeni, učenci 7. c,

čeprav še vedno ostajamo doma, bomo v tem tednu vsaj v delovnem zvezku potovali v deželo vzhajajočega sonca. Veš, katera država je to? Zakaj se tako imenuje? Kaj veš o ljudeh, ki živijo v tej državi?

Pred nami je 13. poglavje z naslovom V deželi vzhajajočega sonca na strani 67. Naloge so razporejene po šolskih urah, seveda pa si lahko delo razporedite tudi drugače.

Morebitna vprašanja mi posredujte na moj e-naslov: jasna.brencic@8talcev.si.

Želim vam uspešno delo. Vse lepo pozdravljam.

Jasna Brenčič

 

  1. in 2. ura

Na strani 68 si pri 2. nalogi oglej sličice in poimenuj temo besedila, ki ga boš bral/-a ter podteme. Nato s podtemami dopolni preglednico v 5. nalogi.

Zdaj te čaka branje besedila v 4. nalogi. Oštevilči odstavke besedila, med branjem si lahko tudi kaj podčrtaš.

Razumevanje prebranega besedila boš dokazal/-a v 6. nalogi. Pri odgovarjanju na vprašanja in izpisovanju podatkov se po potrebi vračaj k besedilu.

V 7. nalogi določi vrsto izhodiščnega besedila. Izbiraj med navedenimi možnostmi. 8. naloga pa te usmerja v opazovanje glagolov v besedilu. Katero značilnost glagolov opaziš? Odgovor napiši tudi v okvirček 9. naloge in definicijo prepiši v zvezek pod naslov Opis življenja skupine ljudi.

Pravilnost svojih odgovorov preveri v rešitvah.

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=7991&file=1

  1. ura

Pod razdelkom Vaja dela mojstra boš ponovil/-a sklanjanje samostalnikov in posamezne vrste zaimkov. Najprej reši 1. nalogo, ki se začne na strani 74. Najbrž nisi imel/-a težav, a vseeno preveri odgovore v rešitvah.

Zdaj pa se vrni k poglavju 10 – Vsak zaimek ima svojo vlogo – in ponovno preberi okvirčke s predstavitvijo posamezne vrste zaimkov, potem se loti reševanja 2., 3., 4., 5. in 6. naloge.

  1. ura

Tudi ta ura bo namenjena utrjevanju znanja.

Se še spomniš, da delimo števnike na glavne in vrstilne? Po glavnih se vprašamo z vprašalnico Koliko?, po vrstilnih pa z vprašalnicami Kateri? Katera? Katero?. Razlikujejo se tudi v zapisu. Kadar jih pišemo s številkami, moramo za vrstilnimi števniki pisati piko, za glavnimi pa ne. Pri zapisu z besedo nam pri vrstilnih števnikih ni treba paziti na presledke, saj pišemo vse skupaj. Pri glavnih števnikih pa velja, da jih pišemo do sto skupaj (npr. štiriinsedemdeset), skupaj pišemo tudi stotice (npr. tristo), nato pa vse pišemo s presledki (npr. štiri tisoč šeststo petintrideset). To ponovitev upoštevaj pri reševanju 7. in 8. naloge na strani 77.

Pri 9. nalogi pokaži svoje znanje o neosebni glagolski obliki NEDOLOČNIK  (to je oblika glagola, ki se konča na -ČI ali -TI). V drugi povedi te naloge pa moraš vstaviti velelno obliko glagola, to v praksi že poznaš in uporabljaš, pravila rabe pa se bomo še učili. Upoštevaj, da pravilna oblika ni enaka kot v pogovornem jeziku. Če po domače rečemo Daj, speč kruh, prosim., bi se knjižna oblika podčrtanega glagola glasila SPECI.

Na strani 78 te čakajo še tri naloge – zajemajo ponovitev ene od besednih vrst, rabe velike in male začetnice, preveril/-a pa boš tudi, ali znaš pravilno zapisati določene besede.

Pravilnost svojih odgovorov preveri v rešitvah.

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=7991&file=1